ODBC-koppling mot Mysql?

Frågor kring om hur man installerar och konfigurerar Statlink.

Moderator: Peter

ODBC-koppling mot Mysql?

Postby Erik-NA » Sun Dec 09, 2007 18:03

Om jag vill använda Mysql för att spara värdena, hur skall jag göra?
  1. Vilken sträng skall jag ange i statlink för ODBC-kopplingen?
  2. Hur skall tabellen se ut i Mysql?


Skall det finnas en tabell för varje givare med två kolumner?

En kolumn för tid och den andra för värdet, som anges som ett tal med två decimaler.
IVT Optima 600 med 290 A/W, installerad i juni 2007 i ett 2-planshus på 127kvm i Karby, norr om Stockholm.
Erik-NA
Nykomling
 
Posts: 5
Joined: Sun Dec 09, 2007 11:51

Postby Erik-NA » Wed Dec 12, 2007 16:43

Installerade senaste ODBC-driver för mysql

Statlink
Arkiv -> Inställningar
Välj Flik \"Actions\"
Klicka på en tom rad.

Skriv ett namn, ex. \"Logga till MySql\"
Function:ODBC Insert
Interval 1 (för en gång i minuten)
Kryssa i Enabled.

Conn String: Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=localhost;Database=<dbname>;User=<user>;Password=<passwd>;Option=3;

Ända <dbname>, <user> samt <passwd> till det som är konfigurerat i Mysql

Fields: Tid,v1,v2,v3
Input file: C:\\StatLink\\tODBC.txt
Table: Logg

Spara

Fungerar det inte så titta i StatLink error log (Visa -> Felmeddelanden) vad som gått fel.

Du får ändra fältet fields samt i filen tODBC.txt för att logga det du är intresserad av.
IVT Optima 600 med 290 A/W, installerad i juni 2007 i ett 2-planshus på 127kvm i Karby, norr om Stockholm.
Erik-NA
Nykomling
 
Posts: 5
Joined: Sun Dec 09, 2007 11:51

Postby gardesmed » Wed Dec 12, 2007 17:19

Erik-NA wrote:Installerade senaste ODBC-driver för mysql


Varifrån får du ODBC-filen?
gardesmed
Junior
 
Posts: 25
Joined: Thu Aug 31, 2006 16:16

Postby Erik-NA » Wed Dec 12, 2007 19:41

IVT Optima 600 med 290 A/W, installerad i juni 2007 i ett 2-planshus på 127kvm i Karby, norr om Stockholm.
Erik-NA
Nykomling
 
Posts: 5
Joined: Sun Dec 09, 2007 11:51

Postby Erik-NA » Wed Dec 12, 2007 19:52

Denna sträng har jag satt som fields under inställningar i Statlink. Observera att detta gäller för IVT Optima.

Code: Select all
Tid, T1, T2, T3, T5, T6, T8, T9, T10, T11, T12, D1, G3, A, VK, C, G1, G2, V, W


Innehållet i filen tODBC.txt är:
Code: Select all
'%DateTime%', %SysID_201_nValue%, %SysID_202_nValue%, %SysID_203_nValue%, %SysID_204_nValue%, %SysID_205_nValue%, %SysID_206_nValue%, %SysID_207_nValue%, %SysID_208_nValue%, %SysID_209_nValue%, %SysID_210_nValue%, %SysID_221_nValue%, %SysID_222_nValue%, %SysID_223_nValue%, %SysID_224_nValue%, %SysID_225_nValue%, %SysID_226_nValue%, %SysID_227_nValue%, %SysID_228_nValue%, %SysID_234_nValue%


I Mysql har jag skapat följande tabell:

Code: Select all
CREATE TABLE `data` (
  `Event` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `Tid` datetime NOT NULL,
  `T1` decimal(3,1) NOT NULL COMMENT 'T1 Framledning',
  `T2` decimal(3,1) NOT NULL COMMENT 'T2 Ute',
  `T3` decimal(3,1) NOT NULL COMMENT 'T3 Varmvatten',
  `T5` decimal(3,1) NOT NULL COMMENT 'T5 Rum',
  `T6` decimal(3,1) NOT NULL COMMENT 'T6 Hetgas',
  `T8` decimal(3,1) NOT NULL COMMENT 'T8 VB ut',
  `T9` decimal(3,1) NOT NULL COMMENT 'T9 Vb in',
  `T10` decimal(3,1) NOT NULL COMMENT 'T10 Kondensor',
  `T11` decimal(3,1) NOT NULL COMMENT 'T11 Förångare',
  `T12` decimal(3,1) NOT NULL COMMENT 'T12 Luftintag',
  `D1` varchar(5) NOT NULL COMMENT 'Vevhusvärme',
  `G3` varchar(5) NOT NULL COMMENT 'Fläkt G3',
  `A` varchar(5) NOT NULL COMMENT 'Avfrost ventil',
  `VK` varchar(5) NOT NULL COMMENT 'Värmekabel',
  `C` varchar(5) NOT NULL COMMENT 'Kompressor',
  `G1` varchar(5) NOT NULL COMMENT 'Systempump G1',
  `G2` varchar(5) NOT NULL COMMENT 'VB Pump G2',
  `V` varchar(5) NOT NULL COMMENT 'Växelventil',
  `W` varchar(5) NOT NULL COMMENT 'Eltillskott',
  PRIMARY KEY  (`Event`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1


Så långt har jag kommit hittills. De sista parametrarna har jag inte optimerat i mysql ännu. Likaså finns det kanske läge att ändra i tODBC.txt.

Men håll till godo :)
IVT Optima 600 med 290 A/W, installerad i juni 2007 i ett 2-planshus på 127kvm i Karby, norr om Stockholm.
Erik-NA
Nykomling
 
Posts: 5
Joined: Sun Dec 09, 2007 11:51


Return to Installation och konfiguration av StatLink

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron