Page 1 of 1

H1 och ser2net

PostPosted: Sat Oct 20, 2018 12:58
by CirruZZ
Jag försöker sätta upp ser2net för att kunna dela kommunikationen från/till H1 över tcp. I slutändan är det tänkt att använda OpenHAB addon RegoHeatPump Binding

problemet jag har är att jag inte vet exakt hur jag ska confa ser2net för att plocka upp H1.
Antar att jag ska använda
  • /dev/ttyAMA0
  • Baud rate: 19200
  • Bits: 8
  • Stop bits: 1
  • Flow control: none
Men jag tror inte att jag får igång någon kommunikation.

Har börjat med en ren install av Raspbian. Testar jag minicom –D /dev/ttyAMA0 –b 19200 enligt manualen för att sätta upp MQTT så får jag permission denied. Använder jag sudo så får jag upp

Code: Select all
Welcome to minicom 2.7

OPTIONS: I18n
Compiled on Apr 22 2017, 09:14:19.
Port /dev/tty8, 11:53:52

Press CTRL-A Z for help on special keys

men kan inte skriva något.

Så frågan är, hur/vad behöver jag göra för att få igång ser2net?