Page 1 of 1

Installation av H10 interface för Rego600, IVT Greenline

PostPosted: Tue Aug 07, 2007 10:15
by Peter
Intallationsbeskrivning för interface H10 till värmepumpar med Rego 6xx reglerdatpr.
Dvs. IVT Greenline, IVT Optima (gamla mod.), Carrier, Autotherm samt Bosch.


Stäng av din värmepump och öppna dess frontplåt.

Lokalisera en låda av aluminium (Rego enheten)
I närheten av denna (ofta ovanför) finns ett litet kretskort där givare är anslutna.
På detta kretskort finns även en 9-polig kontakt märkt \"Service\", se bild.
Image

Anslut interfacet till denna kontakt.
Image

Om din dator ska stå alldeles bredvid värmepumpen så kan kabeln löpa genom springan mellan värmepumpen och frontplåten. Vill du skarva eller dra kabeln i genomföringarna i toppen så är det bara att kapa och kabeln kabeln.
Se denna guide för mer info om skarvning.

Montera ihop värmepumpen och slå på strömmen.
Anslut interfacets kontakt till PC:ns serieport och USB port och installera StatLink.
Om du inte har någon serieport på din dator måste du köpa en USB till RS-232 omvandlare. Dessa finns hos datorbutiker eller kan beställas från Husdatas webshop.

Klart!