Page 1 of 1

Actions: Logga till Accessdatabas

PostPosted: Mon Apr 23, 2007 20:08
by Peter
Detta exempel beskriver hur du kan sätta upp StatLink till att logga statistik till en MS Accessdatabas.

I MS Access
Starta upp Access på din PC och skapa en tabell med namn \"Logg\" och följande parametrar för att detta exempel ska fungera.
Fält:
Tid Date/Time
v1 Number
v2 Number
v3 Number

Spara databasen som db.mdb i katalogen C:\\StatLink


I StatLink
Arkiv -> Inställningar
Välj Flik \"Actions\"
Klicka på en tom rad.

Skriv ett namn, ex. \"Logga till Access\"
Function:ODBC Insert
Interval 1 (för en gång i minuten)
Kryssa i Enabled.

Conn String: DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=C:\\Statlink\\db.mdb

Fields: Tid,v1,v2,v3
Input file: C:\\StatLink\\tODBC.txt
Table: Logg

Spara

Fungerar det inte så titta i StatLink error log (Visa -> Felmeddelanden) vad som gått fel.