Page 1 of 1

Semesterfunktion / sänka inomhustemperatur

PostPosted: Mon Oct 29, 2018 12:47
by astrand
Vi har ett hus på landet med en IVT Greenline. När vi inte är där så vill vi sänka värmen i huset för att spara energi. IVT Greenline har en "semesterfunktion":

"Semesterfunktionen ger dig möjlighet att välja det antal dagar som rumstemperaturen ska sänkas till 15ºC (temperaturen
är ej ställbar). När dagarna har passerat återgår värmepumpen till normal värmeinställning."

Det vore väldigt bra ifall denna hade kunnat nås via portalen / mobil-gränssnittet. Man behöver kanske inte aktivera just denna IVT-funktion, utan man kan ju tänka sig att portalen/H50 istället sänker inställd rumstemperatur. Gärna med en automatisk funktion för att återställa efter ett visst antal dagar, dock inget krav.

Som det är nu så är det extremt jobbigt att göra detta manuellt, åtminstone med våra Android-mobiler: Om man t.ex. manuellt vill ändra "Inställd innetemp" så får det inte få upp tangentbordet, utan man måste trycka på minus-knappen en gång för varje tiondels grad. Att ändra från 22 till 15 grader kräver mao 70 knapptryckningar! :D Och sen lika många när man vill höja värmen igen.

Mvh,
Peter