Page 1 of 1

Statlink under Linux

PostPosted: Mon Sep 05, 2016 16:27
by Ski
Jag har provat att köra Statlink under Wine/Ubuntu på en utrangerad mediadator. Huvudskälet till att jag övergav Windows var att värmepumpen, en IVT 290AW, står utan tillsyn i en scoutstuga och är ansluten till Internet via en 3G förbindelse som i Windowsfallet krävde en manuell åtgärd via tangentbordet vid uppstart.
Konfigurationen har fungerat bra under ett antal månader. Största nackdelen har varit att grafiken är otroligt långsam. Beror troligen på att grafikpaketet läser små snuttar åt gången och att dessa skall processas i Wine. Det gör inte mig så mycket eftersom jag tar hem data som analyseras i en Windowsdator körandes Statlink utan anslutning till värmepump.
Vid två tillfällen har dock uppdateringen av data från värmepumpen stoppat. Man kunde läsa "Idle /tidstämpel/ i fältet nere till vänster där "Updated: Luftintag" etz. normalt visas. Jag har fått igång kommunikationen genom omstart där interfacet gjorts spänningslöst.
Någon som har en idé om hur problemet uppstår? Tilläggas kan att jag använder TTY_USB omvandlare.