Page 1 of 1

Service meny...

PostPosted: Fri Apr 14, 2006 18:10
by Anders
...går det inte att få K2 och service meny styrbara via Rego dashboard. Jag har pumpen i annan byggnad och det blir det en massa spring till den. :lol:

//Anders

PostPosted: Tue Oct 03, 2006 08:56
by Peter
Hej.

Nej tyvärr så är det en bugg i Regon som hindrar detta.

När du håller in en knapp på Regons panel så växlar du till SERVICE läge. Sedan återgår du automatiskt till K1 efter en viss tid.

Buggen består i att när man via serviceporten skickar kommando att gå in i S-menyn så funkar det alldeles utmärkt. Problemet är att den timer som återställer till K1 inte har nollställs vilket gör att du då direkt växlas tillbaka till K1. Denna timer nollställs endast då man via panelen aktiverat S-menyn.

Så tyvärr, det är bara att springa... :(

/Peter