Page 1 of 1

Länka utetemp från temperatur.nu

PostPosted: Fri Dec 20, 2013 08:24
by Number16
Kunna länka temperatur från temperatur.nu i statlink.

Number16

Re: Länka utetemp från temperatur.nu

PostPosted: Thu Jan 16, 2014 07:00
by Peter
Hej.
Beskriv hur du menar, att visa temperatur i StatLink eller att StatLink ska dela med sig av temperatur till temperatur.nu?

Re: Länka utetemp från temperatur.nu

PostPosted: Thu Jan 16, 2014 15:31
by Number16
Om orten man bor på finns med på temperatur.nu kunna lägga in utetemperaturen därifrån och se den i statlink.